Kohti uusia ratkaisuja ja voimavaroja
Ulappa Consulting

Oivalletaan yhdessä enemmän!

Hei, olen Ulla Nuutinen ja yritykseni Ulappa Consulting tarjoaa työnohjausta, työohjaajakoulutusta sekä mindfulness-ohjausta. Toimipisteeni sijaitsee Lahden keskustassa, mutta otan vastaan asiakkaita koko Suomen alueella: kaikki palveluni sovitaan aina räätälöidysti, ja ne voi toteuttaa joko lähitoteutuksena tai etänä.

Työnohjaus yksilöille, ryhmille ja yhteisöille

Työnohjauspalveluni ovat tilattavissa yksilöille, työryhmille tai työyhteisöille sekä esimiehille ja johdolle. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä puolueettomalla maaperällä. Johdon työnohjaus antaa parhaimmat keinot tarvittavien johtamis- ja esimiestaitojen kehittämiseen.

Tutustu lisää tarjoamieni palveluiden sisältöihin alla. Kerron mielelläni lisää palveluistani, joten ota rohkeasti yhteyttä!

Ulappa Consulting palvelut

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja uudistamista. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Tavoitteellinen 1-3 vuoden mittainen prosessi

Työnohjaus on tavoitteellinen 1-3 vuoden mittainen prosessi. Sisältöinä ovat mm. työyhteisön toimintaa tukevan tavoitteen määrittely, avoin ja luottamuksellinen keskustelu siitä minkälaisia asioita ja kokemuksia liittyy työhön ja työyhteisöön, ratkaisujen etsiminen työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen kasvamisen/oppimisen edistämiseksi.

Yksilö-, ryhmä- tai työyhteisön työnohjausta

Työnohjaus toteutuu yksilö-, ryhmä- tai työyhteisön työnohjauksena. Esimiehet voivat osallistua oman tiimin työnohjaukseen, mutta samalla heillä on hyvä olla oma työnohjausprosessi. Koska työnohjaus on prosessi, kehittämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Ryhmän ihannekoko on 3-6 henkilöä.

Tapaamiset

Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 1–1,5 tuntia kerrallaan 2–4 viikon välein. Työnohjauksen toteutuspaikka sovitaan tapauskohtaisesti.

Johdon työnohjaus -coach

Johdon työnohjaus on yksi parhaimmista keinoista kehittää johtamis- ja esimiestaitoja. Sen vaikuttavuus on osoitettu tieteellisesti, ja sillä on mahdollista saada pysyviä parannuksia johtamiseen sekä työyhteisön toimintaan.

Esimiehille ja johtajille suunnattu ammatillisen kehittymisen menetelmä

Johdon työnohjaus on esimiehille ja johtajille suunnattu ammatillisen kehittymisen menetelmä. Sen avulla on mahdollista käydä läpi erilaisia työhön liittyviä asioita, ilmiöitä ja kokemuksia. Työskentely mahdollistaa professionaalista kasvua, ammatillisen kompetenssin lisääntymistä sekä parantaa työn laatua ja työhyvinvointia.

Oman työn, työtavan ja oman itsensä tarkastelua ja tutkimista

Johdon työnohjaus on oman työn, työtavan ja oman itsensä tarkastelua ja tutkimista erityisesti johtajuuden ja johtamisen näkökulmasta. Tavoitteellinen 1-3 vuoden mittainen prosessi mahdollistaa syvällisen henkilökohtaisen, ammatillisen ja organisatorisen kehittymisen. Parhaimmillaan työnohjaus voi edistää pysyvien myönteisten muutosten toteutumista sekä asiakkaassa että tämän organisaatiossa.

Tapaamiset

Tapaamiset toteutuvat sovitusti 2-4 viikon välein sovitussa tilassa.

Työnohjaajakoulutus

Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana. Koulutus muodostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, itsenäisistä tai osin pienryhminä toteutettavista suullisista/kirjallisista väli- ja lopputehtävistä, kokemuksellisista harjoitteista, työnohjaajana toimimisesta ja opiskelijoiden saamasta

DIALOGINEN TYÖNOHJAAJA – PROSESSIKONSULTTIKOULUTUS Yhteistyössä Kehitystiimi Oy ja Ulappa Consulting

Koulutuksen hakuaika on parhaillaan menossa. Seuraava ryhmä käynnistyy toukokuussa 2021.
Koulutus kestää kaksi vuotta, lähijaksoja on 18 kpl ja ne toteutuvat kerran kuukaudessa pe ja la päivinä. Koulutus toteutetaan Pasilassa, Helsingissä. Koulutukseen liittyvät tiedustelut:

Ulla Nuutinen

050 313 2619,

ulla.nuutinen@ulappaconsulting.fi

tai

Marko Lamberg

050 353 0317,

marko.lamberg@gmail.com

Mindfulness

Tietoisuustaidoilla tarkoitetaan keskittymistä kulloinkin meneillään olevan hetken kokemiseen, havainnointiin ja hyväksymiseen. Harjoitteiden avulla pystyt havainnoimaan stressaavat/kuormittavat tekijät ja parantamaan näin omaa hyvinvointiasi, työhyvinvointiasi ja terveyttäsi.

Kaipaatko itsellesi tai työpaikallesi tietoista pysähtymistä yksin tai yhdessä. Pyydä tarjous juuri teidän tarpeisiin ja rakennetaan yhdessä teille sopiva mindfulness-hetki, jolla on vaikutusta myös pidemmälle.

Ulla Nuutinen

Kasvatustieteen tohtori KT, 2018
Kasvatustieteiden maisteri KM, 2015
Terveystieteiden lisensiaatti TtL, 2008
Terveystieteiden maisteri TtM, 1999
Fysioterapeutti ft, 1992

Täydennyskoulutus

Johdon työnohjaaja – coutch, Master CSLE® 2020

Työnohjaaja ja prosessikonsultti 80 op., Helsingin yliopisto, 2012

Mindfulness-koulutukset I ja II sekä
mindfulness-ohjaajakoulutus TaitoBa

Opetustoimen hallinto ja johtaminen -perusopinnot (25 op), Jyväskylän yliopisto, Rehtori –instituutti, 2008

Työkokemus

Työnohjaajien kouluttaja 2016 – Ulappa Consulting.

Yliopistonopettaja 2012-2013 Ohjausalan koulutus ja tutkimusyksikkö, Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylä.

Työnohjaaja 2012- Ulappa Consulting.

Ammatillinen opettajankouluttaja ja lehtori, ERKKERI- projektin projektivastaava 2008-2013 Hämeen AMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeenlinna.

Fysioterapian lehtori 1999-2008 Lahden AMK, Sosiaali- ja terveysalan laitos, Lahti.

Tutkija 2002-2003 Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos, Jyväskylä

Fysioterapeutti Pohjois-Karjalan shp:n traumatologian, teho-osaston ja kirurgisen poliklinikan osastot.

Asiakaspalautteita

Dialogisuus ohjauksessa

”Ullan luento! Sai vakuutettua asian tärkeyden. Myös loistavasti rakennettu: ensin reflektoiva tehtävä käsitteen määrittelyn kanssa, mikä sai havahtumaan oman tietämättömyyden. Sen jälkeen eri teoreetikkojen määrittelyt selkeästi, pohdintaa, asian syventämistä.”

Ohjausosaamista aikuiskouluttajille

”Osallistuvien organisaatioiden johtohenkilöstö toi palautetta koulutuksen onnistuneisuudesta sekä siitä, miten hyvin koulutuksen osallistuneet henkilöt olivat kehittyneet koulutuksen aikana. Kiitoksia Ulla sinulle tästä koulutuksesta. Tiedämme, että olet loistava kouluttaja ja teet perusteellista työtä. Koulutuksesta olen kirjoittanut kaksi artikkelia: Nuutinen, U.2011. Ohjauskoulutusta aikuiskouluttajille. ja Nuutinen, U. 2013. Ohjauskoulutusta aikuiskouluttajille -osa II.”

Dialogisuus ohjauksessa

”Selkeää teoriaa ja käytäntöä hyöstettynä hyvillä pedagogisilla taidoilla.”

Yhteystiedot

Ulla Nuutinen

Ulappa Consulting

Mariankatu 19 B 3. krs
15110 LAHTI