Palvelut

Palvelut

Työnohjaus

Valitse työnohjaus silloin kun työelämässä on tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia mm.

  • vaihdat uuteen työhön
  • työn sisällöt muuttuvat
  • työyhteisössä on havaittavissa ongelmia
  • haluat tiimiyttää uuden ryhmän, työryhmän jne.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja uudistamista. Työnohjauksessa on tilaisuus käsitellä työhön liittyviä mieltä kuormittavia asioita. Työnohjaus vapauttaa ohjattavan käyttöön energiaa, joka on sitoutunut erilaisiin työtunteisiin, ongelmiin ja vaikeisiin asioihin.

Työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä, työn ja toimintatapojen tarkastelua, ulkopuolista näkökulmaa työyhteisön kehittämiseen ja eettisiin periaatteisiin perustuvaa toimintaa.

Työyhteisöille, tiimeille, ryhmille ja yrityksille

Työyhteisöille, tiimeille, ryhmille ja yrityksille
©Depositphotos.com/[ArchManStocker]

Tietoa työyhteisöille, tiimeille ja yrityksille suunnattuun työnohjaukseen tuleville


LUE LISÄÄ >>

 

Yksityishenkilöille

Yksityishenkilöille
©Depositphotos.com/[ArchManStocker]

Tietoa henkilökohtaiseen työnohjaukseen tuleville


LUE LISÄÄ >>

 

Konsultaatioa ja asiantuntijapalvelut

Konsultaatio ja asiantuntijapalvelut kun työyhteisössä on tulossa tai parhaillaan menossa tai muutosprosessi on juuri päättynyt mm. yt-neuvottelut, irtisanomiset, työnkuvan muutokset (esimerkiksi työntekijästä on tullut esimies) jne.

Kuinka toimia esimiehenä muutoksissa, kuinka tukea henkilökuntaa ja huolehtia myös omasta jaksamisesta. Miten tukea henkilökuntaa yhteisen tavoitteen suuntaan. Miten valmistautua tuleviin muutoksiin, mm. miten hoidan yt-neuvottelut kaikkia osapuolia kunnioittavasti.

Konsultaatiossa hyödynnetään erityisesti voimavara- ja ratkaisukeskeistä lähestymistä sekä kehittävää työntutkimusta.

Ota yhteyttä, räätälöidään teidän tarpeitanne tukeva konsultaatiopalvelu.

Organisaation konsultaatio

Organisaation konsultaatio
©Depositphotos.com/[valphoto]

 

Organisaation konsultaation avulla tarkastellaan nykyistä toimintaprosessia. Onko toiminta sellaista jota sen toivotaan olevan vai onko toiminnassa muutettavaa ja mihin suuntaan (PUS-tekniikka).


LUE LISÄÄ >>

 

Koulutus

Ulappa Consulting koulutuksen ideana on auttaa yksilöitä ja työyhteisöjä työn kehittämisessä, omien voimavarojen löytämisessä ja oman osaamisen päivittämisessä.

Koulutusten lähtökohtana on oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, itsetuntemuksen lisääminen ja sitä kautta voimaantuminen

Yrityksille

Yrityksille
©Depositphotos.com/[valphoto]

Koulutukset räätälöidään aina tilaajan kanssa.

Koulutusten kestot ovat 1,5 h - aina 7 päivän mittaisia.

Koulutuksissa hyödynnetään monipuolisesti teoriaa ja workshop ideologiaa.


LUE LISÄÄ >>

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä tai tule käymään


Näytä suurempi kartta
Mariankatu 19 B 3.krs
15110 Lahti
+358 50 313 2619

Lähetä sähköpostia

Nimesi:
Sähköpostisi:
Viestisi: